آماده سازی هنرجویان در آزمون رده دان

به گزارش روابط عمومی آی کی دو ایران، به اطلاع تمامی علاقمندان هنر رزمی آی کی دو میرساند جهت آماده سازی هنرجویان در آزمون رده دان مورخ ۱۵ شهریور، روزهای جمعه جلسات تمرین فنی و رفع اشکال به مدرسی تنها دارنده دان ۶ از کشور ژاپن در ایران ریاست محترم آی کی دو ایران شیهان آق ساقلو اولین مدرس بین المللی آی کی دو ایران برگزار میگردد.

مکان برگزاری : آکادمی مرکزی آی کی دو

تاریخ تمرین : جمعه ۲۵ مرداد

ساعت برگزاری تمرین: ۹ الی ۱۱

همراه داشتن شناسنامه ورزشی الزامی میباشد.