آی کی دو ایران رسما دانشگاهی شد!!

آی کی دو ایران رسما دانشگاهی شد!!

قابل توجه تمامی آی کی دو کاها ایران ، با افتخار اعلام می داریم آموزش آی کی دو از این پس دانشگاهی شد، با توجه و پیگیری های ریاست محترم ایران آی کی دو شیهان آق ساقلو در زمینه گسترش هنر رزمی آی کی دو از این به بعد در کنار مدارک سبکی ، فدراسیونی ، جهانی، مدارک دانشگاهی با تائیدیه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه قوه قضائیه ارائه می‌گردد.

روابط عمومی ایران آی کی دو

Www.aikikai.ir