ارتقاء دان فدراسیونی سبک آی کی دو

به گزارش روابط عمومی آی کی دو ایران، ارتقاء دان فدراسیونی سبک آی کی دو زیر نظر تنها دارنده دان شش جهانی در ایران ریاست محترم آی کی دو ایران شیهان احمد علی آق ساقلو اهدا میگردد.

برای اطلاعات بیشتر و هماهنگی با استاد امیری تماس حاصل فرمائید.
شماره تماس: ۰۹۱۲۲۴۴۰۶۲۵