استاژ فنی ۲۳ ديماه ۱۴۰۰ (رایگان)

به گزارش روابط عمومی ایران آی کی دو، قابل توجه تمامی اساتید خصوصا مربیان و یودانشاها ی محترم به اطلاع میرساند استاژ فنی به مدرسی شیهان آق ساقلو ریاست محترم ایران آی کی دو برگزار می شود، لازم به ذکر است تمامی احکام صادر شده در این استاژ اعطا می گردد.
تاریخ و ساعت: پنجشنبه مورخه ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۰ الی ۲۲

آدرس محل برگزاری استاژ: تهران مسعودیه خیابان ابو مسلم کوچه همتیان باشگاه کوثر
درضمن در این دوره هزینه ای بابت استاژ دریافت نمی‌گردد.