برگزاری دوره مربیگری عملی با مدرسی تنها دارنده دان شش جهانی در ایران ریاست محترم آی کی دو ایران شیهان آق ساقلو

به گزارش روابط عمومی آی کی دو ایران، برگزاری دوره مربیگری عملی با مدرسی تنها دارنده دان شش جهانی در ایران ریاست محترم آی کی دو ایران شیهان احمد علی آق ساقلو برگزار میگردد.

زمان برگزاری مربیگری عملی :۱۳۹۸/۱/۲۹
ساعت برگزاری: ساعت ۱۴
مکان برگزاری: آکادمی آی کی دو ایران

برای اطلاعات بیشتر و هماهنگی با استاد امیری تماس حاصل فرمائید.
شماره تماس: ۰۹۱۲۲۴۴۰۶۲۵