دوره مربیگری عملی آی کی دو ۲۹ فروردین ماه ۹۸ برگزارشد

به گزارش روابط عمومی آی کی دو ایران، دوره مربیگری عملی آی کی دو با مدرسی تنها دارنده دان شش جهانی در ایران ریاست محترم آی کی دو ایران شیهان احمد علی آق ساقلو در مورخه ۲۹ فروردین ماه ۹۸ برگزار گردید.
دراین دوره مربیگری درجه ۳، ۲ و ۱ با حضور بی نظیری از اساتید برگزار شد.
دوره بعدی به زودی اعلام میگردد.