فرم ثبت نام ورود به آزمون را تکمیل نمایند آدرس سایت http://aikikai.ir/apply/

به گزارش روابط عمومی آی کی دو ایران، به اطلاع تمامی آی کی دو کاهای ایران می رسانیم اساتید و هنرجویانی که قصد آزمون دان سبکی و جهانی دارند می بایست قبل از حضور در جلسه آزمون در سایت رسمی آی کی دو ایران فرم ثبت نام ورود به آزمون را تکمیل نمایند آدرس سایت http://aikikai.ir/apply/
قابل ذکر است فقط آزمون از کسانی گرفته میشود که فرم مربوطه را ثبت نمایند، درضمن برای جشن پایان سال و آزمون تمامی نفرات همراه داشتن ست چوب و شمشیر و شناسنامه ورزشی الزامیست
با تشکر فراوان از همکاری شما عزیزان آی کی دو کا