فقط تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه فرصت ثبت نام در این آزمون را دارند.

به گزارش روابط عمومی آی کی دو ایران، هنرجویانی که مایل به شرکت در آزمون ارتقا رده دان در تاریخ ۱۷ اسفند ماه هستند فقط تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه فرصت ثبت نام در این آزمون را دارند. بدیهی است تنها هنرجویانی که از طریق سایت ثبت نام کرده باشند می توانند در آزمون شرکت کنند.
علاقمندان و واجدین شرایط باید تا زمان ذکر شده به سایت مراجعه و از طریق صفحه فرم آزمون اقدام به ثبت نام نمایند. ساعت  ۲۴ روز پنجشنبه ۱۶ اسفند این صفحه از دسترس خارج خواهد شد.