لیست مدرسین دانشگاهی آی کی دو ایران در سطح کشور

به گزارش روابط عمومی ایران آی کی دو،
اسامی اساتید دانشگاهی که مدرسین دانشگاهی آی کی دو در سطح کشور هستند به ترتیب به شرح ذیل اعلام میداریم.

۱- احمدعلی آق ساقلو :۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵

۲- مهدی نعمتی : ۰۹۳۵۲۱۹۱۷۵۹

۳- مهدی عزیزی :۰۹۱۳۸۶۷۰۹۳۱

۴- احمد بابا خانی :۰۹۱۲۱۲۷۸۰۷۹

۵ – مجیدرضا انیسی:۰۹۱۲۴۱۲۱۳۳۶

۶ – مهرداد ساوج :۰۹۱۳۲۱۴۱۴۳۲

۷ – ابرهیم یوسفی:۰۹۱۲۴۰۴۵۴۶۴

۸ – مرتضی فخار :۰۹۱۲۲۶۴۱۹۱۲

۹- فرهاد غران :۰۹۱۲۵۹۴۹۳۵۲

۱۰- حنا آزادی :۰۹۳۹۲۹۴۲۹۶۵

www.aikikai.ir
http://otc.pnu.ac.ir