پیش نیاز دوره های مربیگری و آزمون دان

به گزارش روابط عمومی ایران آی کی دو، قابل توجه تمامی اساتید و هنرجویان عزیز برای شرکت نمودن در دوره های مربیگری و آزمون دان، لازم است بیمه ورزشی به آدرس: (فدراسیون پزشکی ورزشی
https://insurance.ifsm.ir/UserOnline/Login)

و کارت فدراسیونی انجمن ورزشهای رزمی به آدرس: ( صدورکارت – فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران
https://irmaaf.ir/signup/)

دریافت کنند خواهشمند است در اسرع وقت اقدامات لازم مبذول فرمایید.
باتشکر از شما عزیزان