کلیه امور مالی و صدور احکام…

?????????
خبر تکمیلی
<>
بدینوسیله به اطلاع کلیه هنرجویان می رساند،از اول تیر ماه سال ۹۸ برای کلیه امور مالی و صدور احکام از قبیل سبکی ، فدراسیونی و جهانی ،فقط و فقط به اینجانب مراجعه شود.
بنده با کمال احترام پاسخگوی مربیان ، هنرجویان ، دوستان و عزیزان خود هستم.

لطفا این خبر را به همه اطلاع رسانی کنید

احمد علی آق ساقلو
موبایل: ۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵