گزارش ویژه…! تسویه حساب هرگونه طلب مادی در مورد صدور احکام و موارد مربوط به سبک آی کی دو ایران

گزارش ویژه…!

به گزارش روابط عمومی آی کی دو ایران، به اطلاع تمامی آی کی دو کاهای ایران می رسانیم هر شخص حقیقی یا حقوقی ( نمایندگان، اساتید و هنرجویان)هرگونه طلب مادی در مورد صدور احکام و موارد مربوط به سبک آی کی دو ایران دارند برای تسویه حساب در مورخه ۱۷ اسفند ماه۱۳۹۷ با ارائه مدرک و سند بابت طلبش در جشن پایان سال حضور بهم رسانیم.

مکان برگزاری : تهران، میدان آزادی، جاده مخصوص، شهرک اکباتان، بلوار نفیسی، خیابان غلامرضا حنانی، خیابان ورزش ، باشگاه پاس

برای اطلاعات بیشتر با مسئول کمیته روابط عمومی آی کی دو ایران تماس حاصل فرمائید. باتشکر

مهدی نعمتی: ۰۹۳۵۲۱۹۱۷۵۹