یک دوره مربیگری عملی درجه ۳ ، ۲ و ۱ برای ارتقا هنرجویان و اساتید در بخش آقایان و بانوان برگزار نماید.

به گزارش روابط عمومی آی کی دو ایران، آی کی دو ایران درنظر دارد یک دوره مربیگری عملی درجه ۳ ، ۲ و ۱ برای ارتقا هنرجویان و اساتید در بخش آقایان و بانوان برگزار نماید.
شرايط و مدارك مورد نياز جهت حضور و ثبت نام در دوره مربيگری عملی به زودی اعلام می‌گردد.