آی کی دو آی کی کای ایران

احمد علی آق ساقلو

آی کی دو

 

سال ۱۹۹۸ در ژاپن سالی پر التهاب برای احمد علي آق ساقلو و سالي سرنوشت ساز براي هنرهای رزمی فعال در ايران بود. استاد "ياسو كوباياشی" طي مراسمي قبولی وی را در امتحانات ارتقا سطح رده ( دان ۳ ) اعلام كرد و گواهينامه اجازه تدريس آی كی دو در جمهوری اسلامی ايران را به وی اهدا كرد

چند ماه بعد نخستين باشگاهش را در تهران باز كرد. آی كی دو را همانطور آموزش داد كه در ژاپن آموزش ديده بود با همان وسواس استاد یاسواو كوباياشی (دان ۸ آی کی کای) و اساتيد بزرگ ديگری كه به او اصول آی كی دو را آموزش داده بودند. استاد آق ساقلو آرام آرام اما پيوسته به توانايي‌ها و سطح كيفي كارش افزود و نام خود را نه تنها در ايران كه در سطح بين‌المللی نيز مطرح ساخت. در سال ۱۳۷۷ نخستين باشگاهش در تهران افتتاح شد و هم اكنون حدود ۲۰۰ باشگاه در سراسر كشور تحت سرپرستی وی هستند . به تعبير خودش هم اكنون مشغول تربيت نوه‌هايش و بچه های جدبد در رشتة آی كی دو است

وی كه در سال ۱۹۹۸ به ايران بازگشته بود تماس خود را با اساتيدش و همينطور مركز جهانی آی كی دو ،Hombu Dojo، قطع نكرد. با گسترش فعاليتش در ايران سبك آی كی دو ایران را در فدراسيون ورزشهای رزمی به ثبت رساند و مجوز فعالیت دائم در سطح کشور دریافت کرد . وی با مشاوره اساتيدش و همچنين اساتيد مركز جهانی آی كی دو روز به روز به كيفيت كارش مي‌افزود تا اينكه مر كز جهانی آی كی دو در ارديبهشت سال ۱۳۸۵ باشگاه‌های تحت سرپرستی وی را كه به نام آی کی دو جمهوري اسلامي ايران (Ali Dojo) شناخته شده بود، به رسميت شناخت. اين، به اين معنی است كه از نظر Hombu Dojo باشگاه‌های تحت سرپرستی احمد علی آق ساقلو هم سطح باشگاه‌های تحت سرپرستی استاد كوباياشی ياسواو بزرگ هستند. در اين حكم چنين آمده است

آی كی دو جمهوری اسلامی ايران ( ALI DOJO ) به عنوان يك گروه رسمی ثبت شده زير نظر احمد علی آق ساقلو از طرف مركز جهانی آی كی دو ( Hombu Dojo ) برای آموزش و تعليم هنر آی كی دو با توجه به اصول مورد نظر بنيانگذار آن موريهه وشيبا به رسميت شناخته می شود

نوزدهم آوريل ۲۰۰۶ ، به امضاء دوشو موريترو وشيبا رئيس مركز جهانی آی كی دو ."

به اين ترتيب استاد احمد آق ساقلو می تواند از طرف مركز جهانی آی كی دو امتحانات ارتقاء سطح دانهای جهانی را برگزار نمايد. كسانی كه بتوانند با موفقيت اين آزمون‌ها را پشت سر بگذارند، احكام خود را از ژاپن به امضاء استاد وشيبا رئيس آی كی دو جهان دريافت خواهند كرد. احكام ردة كيو با امضاء استاد آق ساقلو در Hombu Dojo معتبر هستند

همچنین در سال ۱۳۸۶، رده مربیگری احمد علی آق ساقلو از طرف مرکز جهانی آ ی کی دو به عنوان شیدوئین تایید گردید. وی هم اکنون تنها ایرانی است که این رده مربیگری را دارا است.

وی در سال اوائل سال ۱۹۹۰ میلادی آی کی دو را در ژاپن آغاز نمود و در سال ۱۹۹۳ میلادی اولین دان خود را دریافت نمود

استاد احمد علی آق ساقلو هم اکنون رئیس بزرگترین گروه آی کی دو ایران و تنها ایرانی دارنده دان ۶ جهانی است که در تاریخ ۲۰۱۸/۰۱/۱۸ موفق به دریافت آن گردید و تنها مدرس و ممتحن بین المللی ایرانی توانا در برگزاری آزمون جهانی تا دان ۴ را میباشد.

آی كی دو از زبان سن سه آق ساقلو

نتيجتاً ، مبدع آی كی دو موريهه وشيبا در سال ۱۹۴۶ هنر رزمی ابداعی خود را آی كی دو ناميد، آی كی دو از سه بخش آی به معنی هماهنگی و كی به معنی انرژی درونی يا نيروی طبيعی بدن و دو به معنی راه و روش تشكيل شده است.

در اين هنر رزمي، اصل هماهنگی با طبيعت و نيرو های موجود در آن است يك آی كی دوكا هيچگاه در مقابل نيروی حريف مستقيما نيرو وارد نمی كند، بلكه ابتدا با وی هما هنگ شده و سپس وی را به كنترل خود در می آ ورد از اين رو نيرو های پليس كشورهای مختلف از اين هنر رزمی برای به كنترل در آوردن افراد خاطی استفاده می كنند .

پيروزی حقيقي، پيروزی بر خويشتن است قبل از انديشه  كنترل و تسلط بر ديگران بايد كنترل بر خويش را آموخت بدون داشتن تعادل خوب و كنترل كامل بر خود نمی توان حمله  حريف را مهار كرده و يا تكنيك مؤثری بر روی وی اجرا كرد به منظور هماهنگی با طبيعت حتما بايد وضعيت جسمی مناسبی داشت. يك آی كی دو كا همواره بايد وضعيتی را انتخاب كند كه در آن توان تطبيق با هر شرايطی را داشته باشد. در اين وضعيت بايد در هر لحظه به تمام اشياء اطراف احاطه داشت.

به طور خلاصه صرف نظر از دوست يا دشمن بودن شخص، هميشه بايد برای هماهنگ شدن با وی آماده بود در بنيان و نهاد همه  اشياء نيروی كی وجود دارد كه همان جوهر جهان هستی است در حقيقت كی زير بنای هر موضوع، اتفاق ، انگيزش، احساس، جهت، آرزو و حتی وجدان است.

كی نيروی زندگی ماست كه ما را زنده نگه داشته و رابط جسم و ذهن ما است، اين يگانگی جسم و ذهن است كه ما را به تعالی می رساند

بهترين راه برای دفاع در مقابل يك حمله خارج شدن از دامنه  اثربخشی حريف است شما ميتوانيد قدم به بيرون خط نيروی وی گذاشته، از شعاع عكس العمل حريف خارج شده و يا وارد دايره  حمله  خود شويد. به هر شكل برای كنترل يك مهاجم بايد به خوبی در دامنه  اثر بخشی خود باقی ماند و همزمان از دامنه  اثر بخشی وی خارج شد.

دايره  ذهنی اساس تمام تكنيكهای آی كی دو است تكنيكها ی آی كی دو تركيبی از حركات دايره ای هستند . صرف نظر از شيوه های حمله حريف ( مستقيم يا زاويه دار ) يك حركت دايره ای به مركزيت قسمت تحتانی شكم به شكلی كاملا طبيعی با حمله  حريف آميخته خواهد شد و شما را قادر خواهد ساخت تا حريف خود را به راحتی كنترل كنيد. البته قبل از اجرای هر دايره ابتدا بايد آن را در ذهن خود رسم كنيم.

راز موفقيـت در تمرينات آی كی دو آی کی کای از زبان استاد آق ساقلو

 

  • داشتن دقت كامل به سخنان و توضيحات مربی در هنگام تمرين
  • داشتن ديد صحيح نسبت به تكنيكهای مربی و خوب بخاطر سپردن آنها
  • تعيين فاصله مناسب با مهاجم يا حريف تمريني
  • هماهنگی كامل جهت اجرای صحيح تكنيكها با مهاجم يا حريف تمرينی (آي)
  • حفظ تعادل برای برقراری نيروی درونی (كي)
  • اجرای صحيح تكنيك (دو)
  • اجرای حركات دايره ای شكل، بطور طبيعي
  • عكس العمل سريع نسبت به حمله مهاجم دراجرای تكنيك
  • رسيدن بموقع به حريف برای تعيين فاصله بهتر
  • تمرينات مداوم و پيوسته جهت درك بهترمطالب فوق الذكر