استاژ فنی ۲۳ ديماه ۱۴۰۰ (رایگان)

به گزارش روابط عمومی ایران آی کی دو، قابل توجه تمامی اساتید خصوصا مربیان و یودانشاها ی محترم به اطلاع میرساند استاژ فنی به مدرسی شیهان آق ساقلو ریاست محترم ایران آی کی دو برگزار می شود، لازم به ذکر است تمامی احکام صادر شده در این استاژ اعطا می گردد.
تاریخ و ساعت: پنجشنبه مورخه ۲۳ دیماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۰ الی ۲۲

آدرس محل برگزاری استاژ: تهران مسعودیه خیابان ابو مسلم کوچه همتیان باشگاه کوثر
درضمن در این دوره هزینه ای بابت استاژ دریافت نمی‌گردد.

لیست مدرسین دانشگاهی آی کی دو ایران در سطح کشور

به گزارش روابط عمومی ایران آی کی دو،
اسامی اساتید دانشگاهی که مدرسین دانشگاهی آی کی دو در سطح کشور هستند به ترتیب به شرح ذیل اعلام میداریم.

۱- احمدعلی آق ساقلو :۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵

۲- مهدی نعمتی : ۰۹۳۵۲۱۹۱۷۵۹

۳- مهدی عزیزی :۰۹۱۳۸۶۷۰۹۳۱

۴- احمد بابا خانی :۰۹۱۲۱۲۷۸۰۷۹

۵ – مجیدرضا انیسی:۰۹۱۲۴۱۲۱۳۳۶

۶ – مهرداد ساوج :۰۹۱۳۲۱۴۱۴۳۲

۷ – ابرهیم یوسفی:۰۹۱۲۴۰۴۵۴۶۴

۸ – مرتضی فخار :۰۹۱۲۲۶۴۱۹۱۲

۹- فرهاد غران :۰۹۱۲۵۹۴۹۳۵۲

۱۰- حنا آزادی :۰۹۳۹۲۹۴۲۹۶۵

www.aikikai.ir
http://otc.pnu.ac.ir

ایران آی کی دو درنظر دارد یک دوره کلاس کارورزی (مربیگری عملی) درجه ۳ ، ۲ و ۱برگزارنماید

به گزارش روابط عمومی ایران آی کی دو
ایران آی کی دو درنظر دارد یک دوره کلاس کارورزی (مربیگری عملی) درجه ۳ ، ۲ و ۱ برای ارتقا هنرجویان و اساتید در بخش آقایان و بانوان برگزار نماید.

مدارک مربیگری باید حداقل سه سال از تاریخ صدور گذشته باشد و دان فدراسیونی مربوطه را هم داشته باشند.
داشتن دان ۱ الی ۲ فدراسیونی برای دریافت گواهی کارورزی درجه سه : ۱۶۰/۰۰۰ تومان

داشتن دان ۳ فدراسیونی برای دریافت گواهی کارورزی درجه دو : ۲۴۵/۰۰۰ تومان

داشتن دان ۴ فدراسیونی برای دریافت گواهی کارورزی درجه یک : ۳۳۰/۰۰۰ تومان

بابت پرس: هر گواهی ۱۵/۰۰۰ تومان بجز هزینه اعلام شده واریز گردد.

مدارک مورد نیاز:
۱- تصویر فیش واریزی به شماره حساب بانک قوامین ۶۳۹۵۹۹۱۱۰۵۸۹۷۱۰۲ بنام احمدعلی آق ساقلو

۲- ارسال تصویر شناسنامه و کارت ملی ، تصویر دان و مربیگری به شماره واتساپ شیهان آق ساقلو ۰۹۱۲۱۲۵۷۲۹۵

۳- آخرین مهلت تاریخ واریزی و ارسال مدارک ۲۰ دیماه ۱۴۰۰
برای اطلاعات بیشتر به سایت www.aikikai.ir مراجعه بفرمایید.

به زودی اعلام اسامی و شماره تماس مدرسان دانشگاهی در سطح کشور برای آموزش هنر رزمی آی کی دو

 

به گزارش روابط عمومی ایران آی کی دو

به زودی اسامی و شماره تماس مدرسان دانشگاهی در سطح کشور برای آموزش هنر رزمی آی کی دو و ارائه مدراک معتبر دانشگاهی با تائیدیه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه قوه قضائیه در سایت رسمی آی کی دو به آدرس : www.aikikai.ir قرار خواهد گرفت.

 

به گزارش روابط عمومی ایران آی کی دو   به زودی اسامی و شماره تماس مدرسان دانشگاهی در سطح کشور برای آموزش هنر رزمی آی کی دو و ارائه مدراک معتبر دانشگاهی با تائیدیه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه قوه قضائیه در سایت رسمی آی کی دو به آدرس : www.aikikai.ir قرار خواهد گرفت.

آی کی دو ایران رسما دانشگاهی شد!!

آی کی دو ایران رسما دانشگاهی شد!!

قابل توجه تمامی آی کی دو کاها ایران ، با افتخار اعلام می داریم آموزش آی کی دو از این پس دانشگاهی شد، با توجه و پیگیری های ریاست محترم ایران آی کی دو شیهان آق ساقلو در زمینه گسترش هنر رزمی آی کی دو از این به بعد در کنار مدارک سبکی ، فدراسیونی ، جهانی، مدارک دانشگاهی با تائیدیه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و قابل ترجمه رسمی در دارالترجمه قوه قضائیه ارائه می‌گردد.

روابط عمومی ایران آی کی دو

Www.aikikai.ir

لیست اسامی کسانی که حکمشان در سبک میباشد

لیست اسامی کسانی که حکمشان در سبک میباشد

۱.رامین هاشمی ۲۰۱۹/۴/۱ دان ۱
۲.حسین‌ابوترابی ۲۰۱۹/۱۲/۱۰ دان ۱
۳.ابوالفضل صادقی ۲۰۱۹/۴/۱ دان ۱
۴.حسن فقیح صادقی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۱
۵.محمد حسین صادقی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۱
۶.علی عقیلی اشتیانی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۱
۷.علیرضا طهرانی یزدی۲۰۱۱/۷/۱۵ دان۱
۸.نیما مجدانی ۲۰۱۶/۲/۱ دان ۲
۹.امیرقبادی ساکی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۲
۱۰.علی قاسمی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۱
۱۱.یعقوب دیانتی شالکوهی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۲
۱۲.پورنگ پورحسینی منجیلی ۲۰۱۲/۱/۲۰ دان۱
۱۳.شاهین رحمانیان ۲۰۱۴/۲/۲۵ دان۲
۱۴.احمد مهدی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۱
۱۵محمد جواد کیفی پور ۲۰۱۸/۸/۵ دان۱
۱۶.محمد پارسا الوندیان ۲۰۱۹/۴/۵ دان۱
۱۷.کامران زندیانی ۲۰۱۹/۴/۱ دان۱
۱۸.محمد تقوی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۱
۱۹.مهرداد ساوج ۲۰۱۹/۸/۵ دان۱
۲۰.مهدی فاعد ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۲۱.پویا زرگر ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۲۲.اسفندیار عطایی ۲۰۱۹/۴/۱ دان۳
۲۳.محمدرضا خطیب ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۲۴.علیرضا وزیری ۲۰۱۹/۴/۱ دان۴
۲۵.اسفندیارعطایی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۲
۲۶.مهدی نعمتی ۲۰۲۱/۷/۵ دان۴
۲۷.حسین پرنو ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۲۸.محمدحسین شاهدی ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۲۹.مجیدقلی خان لویی ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۳۰.پیمان عربگل ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۳۱.هومن ممتحن ۲۰۲۱/۷/۵ دان۱
۳۲.علی اسماعیل افجه ۲۰۱۷/۹/۵ دان۱
۳۳.علی اسماعیل افجه ۲۰۱۹/۴/۱ دان۲
۳۴.ارین انتظار ۲۰۱۵/۷/۱ دان۲
۳۵.ارش انتظار ۲۰۱۶/۱۰/۳۰ دان۳

لیست اسامی کسانی که به سبک بدهکارند(بابت حکم جهانی)

لیست اسامی کسانی که به سبک بدهکارند(بابت حکم جهانی)

۱.مجید جباری بابت دان ۲ جهانی ۲۰۰۹/۷/۱۵ ۳۶۰۰۰ ین

۲.پژمان فزون خواه بابت دان ۱ جهانی ۲۰۰۸/۸/۲۲ ۳۳۰۰۰ ین + ۷۰۰،۰۰۰ بابت کلاس خصوصی

۳.ابراهیم خدارحمی بابت دان ۱ جهانی ۲۰۰۷/۲/۱ ۳۳۰۰۰ ین

۴.سید محمدرضا اسبق المجاهدین بابت دان ۱ جهانی ۲۰۰۶/۹/۱۰ ۳۳۰۰۰ین + ۸۰۰،۰۰۰ بابت کلاس خصوصی

۵.عبداله صمدی بابت دان ۱ جهانی ۲۰۰۹/۷/۵ ۳۳۰۰۰ ین + ۸۰۰،۰۰۰ بابت کلاس خصوصی

۶.رضا مهربان بابت دان ۲ جهانی ۲۰۱۲/۱/۲۰ ۳۶۰۰۰ین

۷.محمدرسول مقبلان بابت دان ۲ جهانی ۲۰۱۲/۱/۲۰ ۳۶۰۰۰ین

۸.امیر قبادی ساکی بابت دان ۲ جهانی ۲۰۱۸/۸/۵ ۳۶۰۰۰ین

کسانی که حکم انان نزد سبک می باشد‌و جهت دریافت حکم جهانی شان به مراسم نیامده اند تا تحویل بگیرند

کسانی که حکم انان نزد سبک می باشد‌و جهت دریافت حکم جهانی شان به مراسم نیامده اند تا تحویل بگیرند

۱.محمدرضا احمدزاده ۲۰۰۹/۷/۱۵ دان ۱
۲.بابک ملکی شمالی ۲۰۰۹/۷/۱۵ دان ۱
۳.کوروش کریمی ۲۰۱۶/۲/۱ دان ۱
۴.میلاد صابرخیابانی ۲۰۱۳/۵/۱۵ دان ۱
۵.مریم محبی ۲۰۱۶/۲/۱ دان ۱
۶.محمد حسین فرجی ۲۰۱۵/۷/۱ دان ۱
۷.سایمون نوشین ۲۰۱۱/۳/۱ دان ۲
۸.علی فیروزی ۲۰۱۵/۷/۱ دان ۱
۹.علیرضا شعبانی ۲۰۱۶/۴/۵ دان ۱
۱۰. سید امیر میرحسینی ۲۰۰۸/۸/۲۲ دان ۱
۱۱.محمدرضا پزنده کار ۲۰۱۲/۱/۲۰ دان ۱
۱۲.کاوه قاسملو ۲۰۱۴/۱۲/۱۰ دان ۱
۱۳.داود انصاری ۲۰۱۲/۸/۱ دان ۱
۱۴.فریبزر نوروزی ۲۰۰۷/۷/۵ دان ۱
۱۵.فرهاد نبی زاده ۲۰۱۱/۷/۱۵ دان ۱
۱۶.نیما نیکدل ۲۰۱۴/۱۲/۱۰ دان۱
۱۷. روزبه سنقر ابادی ۲۰۱۳/۵/۱۵ دان۱
۱۸.اسفندیار عطایی ۲۰۱۸/۸/۵ دان۲

انالله و اناالیه راجعون با اندوه فراوان در کمال تأسف باخبر شدیم پدر بزرگوار شیهان آق ساقلو دار فانی را وداع گفتند.

انالله و اناالیه راجعون
با اندوه فراوان در کمال تأسف باخبر شدیم پدر بزرگوار شیهان آق ساقلو دار فانی را وداع گفتند.

شیهان آق ساقلو ریاست محترم ایران آی کی دو
می‌دانیم داغی که بر دلتان نشسته به این راحتی سرد نمی‌شود و از یاد نمی‌رود، چرا که مرگ پدر یکی از سخت‌ترین و ناگوارترین اتفاقات دنیاست. تسلیت ما را پذیرا باشید.
روابط عمومی ایران آی کی دو

پیام تسلیت شیهان آق ساقلو برای ،درگذشت پرویز پور حسینی بازیگر فرهیخته سینما، تئاتر و تلویزیون

به گزارش روابط عمومی ایران آی کی دو،
در پی درگذشت پرویز پور حسینی بازیگر فرهیخته سینما، تئاتر و تلویزیون، شیهان آق ساقلو طی پیامی به همین مناسبت به آقای پورنگ پورحسینی فرزند آن مرحوم که یکی از هنرجویان قدیمی آی کی دو و دارای دان جهانی می‌باشند تسلیت گفتند، که به شرح زیر می‌باشد.

جناب پورنگ پورحسینی هنرآموز قدیمی آی کی دو ،
درگذشت پدر گرامیتان چنان جان گداز و باورنکردنی بود که به سختی می‌توان آن را باور نمود. می‌دانم که در این لحظات سخت، واژه‌ها از عهده توصیف و تسلی غم شما عاجزند، اما تسلیت من و خانواده ام را بپذیرید، باشد که قطره‌ای از دریای بی کران اندوه شما کاسته شود.

احمد علی آق ساقلو
هفتم آذرماه ۹۹