چوب تمرینی

100,000تومان

جهت سفارش محصول پس از واریز مبلغ به شماره کارت 6037 با شماره 09121257295 تماس خاصل فرمائید.

توضیحات

چوب استاندارد مخصوص تمرین آی کی دو